Informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESCAPADA KATARZYNA MORAWICZ z siedzibą w BARBARCE 14, 62-590 GOLINA zwany  dalej       Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2.Pani /Pana dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane są w celu  realizowania umów i transakcji handlowych, przesyłania ofert promocyjnych.

Korespondencja jest skierowana do stałych i ewentualnych Klientów firmy, kooperantów zainteresowanych pogłębieniem współpracy i osób zainteresowanych ofertą firmy
i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Państwa rzecz,

  4.podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

5.posiada Pani/Pan prawo do:

    a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    c) przenoszenia danych,
    d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona, na adres email: biuro@barbarkaeu, lub przesyłką pocztową na adres: Escapada Barbarka 14, 62-590 Golina.

Copyright Nazwa.pl